Organizacja dnia

 RAMOWY ROZKŁAD DNIA

~ 9:00
Schodzenie się dzieci, swobodne zabawy w kącikach zainteresowań, zabawy indywidualne
i grupowe, zabawy ruchowe


8:15 - 8:45 
I śniadanie

9:00 - 10:30
Realizowane są zajęcia z podstawy programowej, zajęcia z rozwoju umiejętności matematycznych oraz zajęcia z języka angielskiego

10:30 - 11:00
II śniadanie

11:00 - 12:30
Gimnastyka ogólnorozwojowa, zajęcia z rytmiki oraz gry i zabawy w ogrodzie przedszkolnym

12:30 - 13:00
II Danie

13:00 - 14:15
Odpoczynek poobiedni - zajęcia wyciszające, czytanie bajek

14:15-14:30
Zupa

14:30 - 17:00 
Gry i zabawy indywidualne, zespołowe i grupowe
z wykorzystaniem różnorodnego materiału dydaktycznego


16:15 - 16:30
PodwieczorekStrona zbudowana z Kopage
← Zbuduj swoją teraz
Znajdź nas na Facebooku
Powered by Kopage